Isabella Lövin (kandiderande Europaparlamentariker för Miljöpartiet): EU måste göra det tydligt att det är oacepptabelt att jordens ekosystem skadas som en följd av vinstdrivande verksamhet, ett särkilt ansvar bär EU för sina egna medborgare och de företag som är verksamma här. Ekosystem känner inga nationella gränser och vi måste se till att skydda dem, inte minst våra hav behöver det. Detta skulle vara en kraftfull signal att sända ut. Jag vill att EU ska föregå med gott exempel och visa på ledarskap. Att erkänna naturens inneboende rättigheter skulle vara ett stort steg i rätt riktning. Därför stödjer jag det europeiska medborgarinitiaitvet End Ecocide in Europe.

Bodil Ceballos (kandidat till Europaparlamentet för Miljöpartiet): Vare sig företag, stater eller enskilda individer bör ha rätt att förstöra vår gemensamma livsmiljö. Grunden för mitt politiska engagemang är miljö och rättigheter. För mig är det självklart att naturen måste skyddas för dess egen skull. Därför har jag i den svenska riksdagen motionerat om naturens egna rättigheter men också flera om företagens skyldighet att respektera miljön och mänskliga rättigheter. Det behövs ett bindande, gemensamt regelverk som skyddar alla arter på vår planet från mänsklig verksamhet. End Ecocide-initiativet är ett bra och viktigt förslag.

Linnea Engström (EU-kandidat för Miljöpartiet för en grön feministisk ekonomi): Det är dags för ett nytt ekonomiskt tänkande som sätter klimatet och jämställdheten i första rummet och ser dessa som absoluta förutsättningar för vårt samhälle. Vi har bara en jord och den ska vi lämna över på ett hållbart sätt till nästa generation. Den roffar-ekonomi som resulterar i att viktiga miljöer och naturvärden hotas och överutnyttjas måste få ett slut. Det är dags för en grön feministisk ekonomi.

Petter Forkstam (kandidat till Europaparlamentet för Miljöpartiet): För mig är det en självklarhet att stödja medborgarinitiativet End Ecocide in Europe som uppmanar EU att erkänna och värna naturens rättigheter. I Sverige. I Europa. Och i hela världen. Jag kommer aldrig acceptera den intolerans som vissa företag inom EU utsätter våra ekosystem för. Allt liv måste respekteras. Inte minst naturens rätt till liv.

Categories: blog

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.