Атанас Чобанов(кандидат за депутат в ЕП, Зелените): Подкрепям инициативата, тъй като считам, че унищожаването на биоразнообразието е посегателство срещу поколенията, срещу здравето на нашите деца и внуци.

Борислав Сандов (Съ-председател на Зелените, кандидат за депутат в ЕП): Екоцидът превръща общият ни дом в бунище и обрича на гибел хора, животни и растения. Унищожаването на жизнена среда в големи мащаби трябва да бъде криминализирано и прекратено сега, ако искаме да има живот за нас и след нас.

Наталия Димитрова (кандидат за депутат в ЕП, Зелените): Давам пълната си подкрепа за идеята ЕС да бъде сред пионерите, които приемат и уважават присъщите права на природата, не само в своите граници, но и глобално. Законопроектът, предложен от Европейската гражданска инициатива “Да спрем Екоцида в Европа”, може да бъде началото на процес за утвърждаване на правото на природата за живот. Ако ЕС покаже ясно, че е неприемливо и няма да се толерира европейски граждани или компании да имат участие в мащабни дейности, които разрушават екосистемите както в Европа, така и навсякъде по света, ще отправи силен сигнал към целия свят.

Андрей Ралев (кандидат за депутат в ЕП, Зелените): унищожаването на природата трябва да бъде криминализирано в България, Европа и света като цяло. Изчезването на екосистемите не само води до изчезване на животните и растенията, но и компрометира възможността Земята да се възстановява и да продължи да “плаща издръжката” на хората. Много екологични катастрофи са останали безнаказани – унищожаването на влажните зони (напр. блатата покрай Дунав), изсичането на девствените гори (било то в Амазонка или Западна Стара планина), петролните аварии (в Мексиканския залив или по бреговете на северозападна Испания). Ако не намерим начина да спрем това разрушение скоро и човечеството ще се окаже в опасност от изчезване.

Андрей Ковачев (Съ-председател на Зелените, кандидат за депутат в ЕП): Отдал съм целия си живот на опазването на природата и според мен подобна директива е ключова за превенция на големи екологични катастрофи. Огромната лавина от екологични проблеми настъпва от малки нарушения, които обаче накрая се акумулират в значителни екологични кастрофи. Отговорността, която би възникнала от признаването на екоцида за престъпление, е една от възможните превенции спрямо извършителите на подобни действия и начин да се намали безотговорността в действията на хората.

Калина Павлова (архитект, кандидат за депутат в ЕП, Зелените): Подкрепям напълно идеята ЕС да бъде сред пионерите, които приемат и уважават присъщите права на природата, не само в своите граници, но и глобално. Законопроектът,предложен от Европейската Гражданска Инициатива Да спрем Екоцида в Европа, може да бъде началото на процес за утвърждаване правото нa живот на природата. Ако ЕС покаже ясно, че е неприемливо и няма да се толерира Европейски граждани или компании да имат участие в мащабни дейности, които разрушават екосистемите в Европа или другаде по света, ще отправи силен сигнал към целия свят.

Любомир Попйорданов (председател на БААТ, кандидат за депутат в ЕП, Зелените): Подкрепям инициативата за криминализиране на престъпленията против природата и вярвам, че защитата на природата е част от защитата на наши основни права като граждани. Лицата, които са извършили такива посегателства, трябва да бъдат преследвани така както се преследват престъпниците от международния трибунал в Хага. Европейският парламент трябва да бъде сезиран и опазването на природата да бъде поставено заедно с икономическия растеж и технологичното обновяване в сърцето на дебата за Европа на 2020 г.

Костадин Деянов (кандидат за депутат в ЕП, Зелените): Подкрепям напълно идеята ЕС да бъде сред пионерите, които приемат и уважават присъщите права на природата, не само в своите граници, но и глобално. Законопроектът,предложен от Европейската Гражданска Инициатива Да спрем Екоцида в Европа, може да бъде началото на процес за утвърждаване правото нa живот на природата. Ако ЕС покаже ясно, че е неприемливо и няма да се толерира Европейски граждани или компании да имат участие в мащабни дейности, които разрушават екосистемите в Европа или другаде по света, ще отправи силен сигнал към целия свят.

Categories: blog

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.