Een bericht van het Europese Burgerinitiatief om een einde te maken aan Ecocide
Is deze email niet leesbaar?
Bekijk hem in je browser or choose a different language.

Podcasts / Verslag over de End Ecocide on Earth Conferentie Online

Op 13 oktober bracht End Ecocide on Earth rechtsgeleerden, onderzoekers, ngo’s, politici en burgers samen bij het Europees Economisch en Sociaal Comité om het te hebben over het concept van ecocide en de implementatie in nationale, Europese en internationale wetgeving.

Een aantal welbekende sprekers en experts liet van zich horen over de geschiedenis van ecocide en wat het omvat. Er was aandacht voor het verband tussen ecocide en gezondheid, de rechten van inheemse minderheden, milieuveiligheid, rechtvaardigheid, klimaatverandering en meer. Tevens werd de kans geboden om meer te weten te komen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en over wat er nog nodig is om onze gezondheid en die van het milieu op een efficiënte manier te beschermen.

De samenvatting van de dag en alle podcasts zijn hier te vinden.

De volgende dag kwamen experts bijeen om te bespreken op welke manier ecocide het beste voorkomen kan worden. Zij kwamen tot een gezamenlijke strategie om een amendement aan te laten nemen door het Internationaal Strafhof waarmee ecocide wordt erkend als misdaad tegen de menselijkheid.

Jonge Europeanen kregen op donderdag 14 oktober de kans om de beleidsmakers te ontmoeten en te discussiëren over hoe het Europees Burgerinitiatief (ECI) verbeterd kan worden. Dit evenement werd georganiseerd in samenwerking met de ECI campagne. Tijdens deze workshop verkenden we de uitdagingen waar het Burgerinitiatief voor staat en zijn voorstellen gedaan om het concept te verbeteren, opdat toekomstige initiatieven beter zullen verlopen. Er was extra aandacht voor het betrekken van jonge mensen in burgerinitiatieven.

Uit de uitstekende opkomst bij deze conferentie, waar een overvloed aan aanmeldingen voor was, blijkt dat er in Europa een hoop interesse is voor het concept van ecocide. Het is opmerkelijk wat een volksbeweging kan bereiken en wij zullen doorgaan alles te doen om ervoor te zorgen dat er een effectieve juridische bescherming van ecosystemen tot stand komt.

De uitdagende reis om een einde te maken aan ecocide op aarde is net begonnen en we nodigen je uit om mee te gaan op deze reis. Om te beginnen vragen we je je handtekening te zetten op onze website www.endecocide.org.

Kerst- en decemberactiviteiten

Deze kerst hebben we twee acties waar je aan deel kunt nemen om de End Ecocide campagne te steunen. Ten eerste is onze Spaanse activiste Annalivia alweer druk bezig om haar wereldberoemde handgemaakte kerstkaarten te vervaardigen!

Een artikel over haar kaarten verschijnt deze maand in het Oostenrijkse vrouwentijdschrift “Die Gute”. Klik hier om alle mooie creaties te aanschouwen en help mee onze beweging bekendheid te geven door speciale kerstkaarten te versturen dit jaar!

En voor iedereen die niet zo graag creatief en kunstzinnig bezig is, komt de Earth Hug Day eraan.

Verzamel wat vrienden, ga de straat op en geef een knuffel aan andere mensen met de boodschap: “De belangrijkste zaken van het leven zijn niet te koop”. Voorbeelden zijn een knuffel, liefde en tijd doorbrengen met de mensen om wie je geeft. Het is tevens de laatste dag van de COP20 conferentie in Lima en twee dagen na de International Human Rights Day. Reden genoeg dus om mensen te vertellen om te stoppen met consumeren en te beginnen met het beschermen van onze planeet. Meer informatie en aanwijzingen over welke hashtags je kunt gebruiken voor het delen van je foto’s of activiteiten zijn hier te vinden (http://tinyurl.com/earthhugday). Doe mee, zoals 1400 vrijwilligers over de wereld al doen, waaronder Friends of the Earth Australia and Friends of the Earth Austria, en draag bij aan een wereldwijd Hug Event.

Ecocide van de maand: El Rio De Aguas – Almería – Spanje

Hier in het zuidoosten van Spanje ligt de grootste aquifer van de provincie Almería. Deze strekt zich uit over meer dan 150 vierkante kilometer. Het ligt onder het gebied waar de “Spaghetti Westerns” en recentelijk nog de epische film “Exodus” gefilmd is. Deze aquifer heet het Sorbas-Tabernas bekken, gelegen in de provincie Almería in Andalusië, Spanje.

De aquifer voorziet 15 dorpen, talrijke kleine dorpjes (waarvan sommige geen toegang hebben tot het nationale waterleidingnetwerk) en boeren. Het omvat tevens een gebied wat van bijzonder wetenschappelijk belang is, genaamd het Paraje Natural El Rio De Aguas (Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas) en wat uniek is in Europa. Sinds 1998 zakt het waterpeil met minimaal 3.3 meter per jaar ten gevolge van overexploitatie. Sindsdien is het waterpeil dus met 52.8 meter gezakt. De laatste jaren heeft het Spaanse Ministerie van Milieu toestemming gegeven om twee miljoen olijfbomen op deze aquifer te planten en daarnaast staan de komende jaren nog drie miljoen olijfbomen op de planning om te geplant te worden. Er is nu sprake van een kritieke situatie. De grootste bron van deze aquifer, de Bron van El Rio De Aguas, produceert niet voldoende water meer om het beschermde ecosysteem van het Paraje Natural te onderhouden. Daarnaast is er nauwelijks voldoende water beschikbaar voor de behoeften van de lokale boeren.

Dorpelingen en boeren stroomafwaarts van de El Rio De Aguas worden nu geconfronteerd met een verlies van hun bestaansmiddelen. El Rio De Aguas is hun toegang tot water. Het ecosysteem van het Paraje Natural is in gevaar gebracht. Sommige irrigatielijnen die voorheen gebruikt werden voor het irrigeren van fruitbomen of moestuinen staan nu droog, de bomen zijn dood, en het land is niet meer te gebruiken. Deze dorpelingen en boeren kunnen nergens naar toe. Het ecosysteem van het Paraje Natural is dood aan het gaan. Er valt niet genoeg regen om de aquifer bij te vullen en het ondergrondse waterpeil blijft zakken. Als de huidige irrigatie van de twee miljoen olijfbomen doorgaat, zal er binnen twee jaar geen water meer aanwezig zijn.

Als er nog drie miljoen olijfbomen bij geplant worden, wat op de agenda staat, dan zal al het huidige leven dat ondersteund wordt door El Rio De Aguas ophouden te bestaan. In beide gevallen worden we geconfronteerd met een extreme vorm van Ecocide*. Er is geen leven mogelijk zonder water. Vreedzaam genieten van het gebied zal voor altijd verloren zijn.

UNESCO Conferentie “Het Appèl van Parijs”

Het Appèl van Parijs s op 14 november gedurende het jubileum van UNESCO’s 10-jarige bestaan gevierd in de vorm van een internationaal symposium die georganiseerd werd door de Association for the Anti-cancer Therapeutic Research (ARTAC). Onze woordvoerder Valérie Cabanes was hiervoor uitgenodigd en presenteerde hier de strategie van de End Ecocide on Earth beweging.

Het Appèl van Parijs is in 2004 ondertekend door verschillende wetenschappelijke actoren zoals de verschillende nationale Raden van Artsen van de 25 lidstaten van Europa, 1.500 ngo’s en 350.000 Europese burgers. Dit Appèl van Parijs verklaart:

  • 1. dat de meeste ziektes veroorzaakt worden door chemische vervuiling;
  • 2. dat door deze vervuiling de jeugd in gevaar is;
  • 3. en dat als we doorgaan met het vervuilen van het milieu en onze leefomgeving, het de mens zelf zal zijn die bedreigd wordt.

Deze conferentie heeft de politiek, het maatschappelijk middenveld en wetenschappers bij elkaar gebracht; actoren die de wens uiten dat vervuiling als een misdaad tegen de menselijkheid gezien moet worden.

Afgelopen januari hebben de auteurs van het Charter van Brussel, waaronder End Ecocide on Earth, een petitie gelanceerd die hetzelfde nastreeft.

De conferentie onderstreepte het gebrek aan samenhangend beleid op gebied van gezondheid en milieu. De afwezigheid van de bescherming van het milieu – wat een resultaat is van het weigeren van de politieke macht om opstapelend wetenschappelijk bewijs te accepteren die een verband legt tussen milieufactoren en opkomende ziekten – zorgt er voor dat diegenen die vervuilen of vervuilers straffeloos te werk kunnen gaan terwijl de slachtoffers van hun daden vele malen moeten boeten ten gevolge van de blootstelling aan vervuilende stoffen en hun verplichting om (fysiologisch en financieel) te betalen voor hun blootstelling.

Gedurende zijn speech verklaarde Dr. Belpomme, een specialist op het gebied van kanker en de organisator van de conferentie, waarom het moreel en juridisch noodzakelijk is dat “het gevecht nu moet starten”. Op basis van het Appèl van Parijs moeten vervuiling en de vernietiging van natuur erkend worden als misdaden en moeten daders als criminelen vervolgd worden. Zulke acties hebben een directe invloed op de gezondheid – en het leven van flora en fauna – van niet alleen deze generatie, maar ook op die van toekomstige generaties. Dr. Belpomme sprak over de opkomst van tal van soorten kanker, aangeboren afwijkingen, chronische en neurogeneratieve ziekten die hij en vele andere wetenschappers in verband brengen met een vervuilde leefomgeving. Hij roept het Internationaal Strafhof op om nota te nemen van de ondertekeningen van het Appèl van Parijs samen met de opgerichte werkgroep van End Ecocide on Earth en een groeiend aantal bezorgde burgers, en om nu actie te ondernemen om deze wens werkelijkheid te laten worden.

Blijf op de hoogte voor nog twee conferenties later dit jaar waar Valèrie en Thomas zullen spreken om Ecocide te beëindigen:


 
Let’s End Ecocide together!
Every hand helps!

Copyright © 2014, www.endecocide.org, All rights reserved.
You have received this email after registering your interest
in supporting us at www.endecocide.org
 unsubscribe from this list