Съобщение от Европейската Гражданска Инициатива
"Да Спрем Екоцида"
Писмото не се показва правилно?
Вижте го в браузъра си or choose a different language.

Онлайн записи от конференцията на “Да спрем екоцида”

На 13 октомври “Да спрем екоцида на Земята” събра в Европейския икономически и социален комитет в Брюксел експерти в областта на правото, учени, представители на неправителствени организации, политици и граждани, за да говорят за идеята за екоцида и начините да бъде въведена в националните, европейското и международното законодателства.

Множество известни експерти и презентатори разказаха историята на екоцида и какво представлява, взаимовръзките му със здравето, правата на коренните жители, сигурността на околната среда, правото, климатичните промени и още. Това беше възможност да научим последните правни новини по въпроса и какво още липсва, за да бъде ефективно защитено нашето здраве и околната ни среда.

Можете да намерите резюмета и чуете записи на всички презентации от деня тук..

На следващия ден поканихме експертите да обсъдят най-добрия начин да се предотврати екоцида. Те се спряха на обща стратегия - Международният наказателен съд да приеме поправка, признаваща екоцида за престъпление срещу мира и човечеството.

Във вторник, 14-ти октомври европейски младежи имаха възможността да срещнат политици и да дискутират начини за подобряване на инструмента Европейска гражданска инициатива (ЕГИ). Това събитие бе организирано съвместно с Кампанията ЕГИ. По време на работилниците изследвахме трудностите пред гражданските инициативи и разработихме предложения за подобряване - за да се вълползват бъдещите инициативи. В частност, съсредоточихме се върху участието на младите хора в ЕГИ.

Голямата посещаемост на тази конференция, местата за която бяха препълнени, показа огромен интерес от цяла Европа към идеята за екоцида. Забележително е какво може да постигне едно гражданско движение, и затова ще продължаваме да правим всичко по силите си да осигурим ефективна правна защита на екосистемите.

Ние сме в началото на пътя да спрем екоцида и каним всички вас да се присъедините към това пътешествие - най напред, като добавите подписа си на нашия уебсайт www.endecocide.org.

Дейности през декември

За тази Коледа сме подготвили две специални акции, в които да участвате и покажете подкрепата си, за да спрем екоцида. Първо, нашата испанска доброволка Аналивия отново подготвя своите известни коледни картички!

Статия за нейните ръчно правени картички ще има в декемврийското издание на « Die Gute », автрийско женско списание. За да разгледате всичките ѝ творения, отворете този линк и заедно с нея разкажете за нашето движение чрез специалните коледни картички!

А за всички останали, които търсят нещо по-интерактивно, предстои Денят за прегръдка със Земята на 12 декември.

Съберете се с приятели, излезте на улицата и прегръщайте хората с посланието “най-важните неща в живота не се купуват с пари” - прегръдката, любовта и времето, прекарано с близките. Това е последният ден от Срещата на върха в Лима (COP20) и е два дни след Деня на човешките права, чудесен повод да покажем загрижеността си, да се насърчим да започнем да опазваме планетата, като преосмислим начина ни са живот и непреодолимото изразходване на ресурсите й. Ако пък сте в София на 12 декември, ви каним да бъдем заедно на деня “Прегръдка със Земята”. Тогава със звук, танц, филми и музика ще изпратим лечебно послание от позитивни вибрации… и срещнем нови съмишленици в една истинска прегръдка с нашата планета. Програмата, както и партито-изненада можете да видите в това фейсбук събитие, канете и приятели! Повече информация за глобалната идея, хаштагове, с които да свържете свои снимки от деня и линк към световното фейсбук събитие можете да намерите тук (http://tinyurl.com/earthhugday). Присъединете се към нас, както вече направиха 1400 доброволци по целия свят - включително Приятели на Земята Австралия и Австрия - и станете част от Световния ден за прегръдка със Земята!

Екоцид на месеца – El Rio de Aguas

Тук в югоизточна Испания, на площ от 150 кв. км., се намира най-големият водоносен хоризонт на провинция Алмерия. Лежи под земя, на която са снимани филмите “Spaghetti Westerns” и епичния “Exodus”. Нарича се басейн Sorbas-Tabernas, в провинция Алмерия в Андалусия, южна Испания.

Този аквафер осигурява вода на 15 града, многобройни малки села (някои от тях откъснати от “централизирано водоснабдяване”) и поддържа местните фермери. В границите му се включва зоната от специален научен интерес, позната като Paraje Natural of El Rio De Aguas, (Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas), уникална за Европа. Обаче от 1998 започва постоянната му свръхексплоатация и нивото на водния пласт пада с поне 3,3 метра всяка година. По минимални приближения това е понижение с 52,8 метра за периода. В последните години Департамента по околната среда разреши засаждането на 2 милиона маслинови дървета, използващи този водоносен хоризонт, като има запланувани още 3 милиона. Сега ситуацията е критична. Най-големият извор, захранващ се от хоризонта, потокът El Rio De Aguas вече няма достатъчно воден дебит, за да поддържа защитената екосистема на Paraje Natural, и едвам посреща нуждите от вода на местните земеделци.

Жителите на селата и семейните ферми по поречието на потока El Rio De Aguas са изправени пред пълна загуба на препитанието си. El Rio De Aguas е единственият им свободен източник на вода. Екосистемата Paraje Natural вече е нарушена. Някои напоителни канали, преди използвани за поливане на овошни дървета и зеленчукови градини, вече са пресъхнали, дърветата - загинали, а земята е необработваема. Тези местни жители нямат къде да отидат, докато екосистемата на резервата умира, валежите са недостатъчни да компенсират водоносния хоризонт, а нивата на подпочвените води продължават да падат.

Ако продължава сегашното напояване на 2 милиона маслинови дървета, регионът ще остане без вода до 2 години. Ако още 3 милиона маслини се засадят, както властите планират, целият сега поддържан от El Rio De Aguas живот ще престане да съществува. И в двата случая е налице екстремен случай на екоцид. Без вода, няма живот. Мирното съществуване на тази територия ще бъде невъзможно завинаги.

Юбилейна конференция “The Call of Paris”

The Call of Paris (Парижкият призив) отбеляза десетгодишния си юбилей на 14-ти ноември в UNESCO, отпразнуван под формата на международен симпозиум, организиран от Асоциацията за терапевтични изследвания за борба с рака. Нашият говорител Valérie Cabanes беше поканена да представи там стратегията на движението “Да спрем екоцида”.

Парижкият призив, подписан през 2004 от много учени, сред които целия Съвет на докторите на 25-те тогава страни-членки на ЕС, 1500 НПО-та и 350 000 европейски граждани, отбелязва че:

  • повечето заболявания са причинени от химическо замърсяване;
  • това замърсяване застрашава живота на децата;
  • и ако продължаваме да замърсяваме средата си, застрашено ще е самото човечество.

Тази конференция събра учени, представители на политическото и гражданското общество, дейци, изразяващи желанието замърсяването да се разглежда като престъпление срещу човечеството.

През януари тази година, авторите на Брюкселската харта - сред които и “Да спрем екоцида на Земята” - стартираха петиция в стремеж към същото.

На конференцията бе подчертана недостатъчността на съгласувани политики по отношението както на здравето, така и на околната среда. Липсата на защита за оклната среда - резултат от отказа на политическите сили да приемат натрупващите се научни доказателства за връзката между факторите на средата с появяващите се заболявания - позволяват на отговорните лица безнаказано да замърсяват, докато жертвите на техните дейности да плащат неколкократно чрез излагане на замърсяванията и задължението си да плащат - физически и финансово - за своето излагане.

Д-р Доминик Белпом, специалист в областта на рака и организатор на конференцията, обясни в своята реч защо е морално и правно задължително “съпротивата да започне сега”. По смисъла на Парижкия призив както замърсяването, така и сериозното повреждане на природата, трябва да се признаят за престъпления и извършителите им да се преследват като престъпници. Подобни действия директно се отразяват на здравето и живота на флората и фауната както сега, така и за бъдещите поколения. Д-р Белпом говори за появата на различни видове рак, конгенитални малформации, хронични и невродегенаритивни заболявания, които той и голяма група други учени са свързали с все по-замърсената околна среда. Той призовава Международния наказателен съд да вземе под внимание подписалите Парижкия призив, както и събраната от “Да спрем екоцида на Земята” работна група и увеличаващата се маса заинтересувани граждани, за да действа сега и да направи това желание реалност.

Очаквайте още две конференции тази година, на които Валерѝ и Томас ще участват за “Да спрем екоцида”:


 
Да спрем екоцида заедно!
Всяка ръка помага!

Copyright © 2014, www.endecocide.org, Всички права запазени.
Получавате това електронно писмо, тъй като сте проявили интерес,
подкрепяйки ни на www.endecocide.eu
 отпишете се от този списък