Ett meddelande från det europeiska medborgarinitiativet för stoppandet av ecocide
Ser detta mail konstigt ut?
Öppna det med din webbläsare.
End Ecocide in Europe

Nu väljer Europa sina företrädare- hur miljöbra är dem?

Om en vecka är det dags. Europa ska välja sina företrädare i EU-parlamentet. Vi har tillfrågat alla partier som delar vår människosyn och nu kan vi stoltsera med fler än 30 kandidater från flera olika länder. Alla dessa kandidater har givit sitt uttryckliga stöd till vårt initiativ. Ifall du också villa stärka naturens rättigheter så kanske du skulle ta och kryssa in en av dina miljöbra landsmän/kvinnor.Ifall du vill veta mer ingående om vad de har att säga om oss mer konkret, är du välkommen att besöka vår blog som uppdateras varje vecka (minst).

tvärs över sociala medier. Se länken nedan!
Läs artikeln "Att ruinera miljön bör bli kriminellt"
Ingress från artikeln: ”Spelreglerna för jordens resurser måste ändras. Det krävs ny internationell lagstiftning som gör livsmiljöförstörelse, eller ecocide, till ett potentiellt brott. Det skriver MP-politikerna Isabella Lövin och Bodil Ceballos tillsammans med Niklas Bruce från End Ecocide.”

Unga amerikaner stämmer USA

Över hela USA väljer nu unga att stämma sitt lands regering som de menar förstör deras framtid genom sin tafatta och undlåtande hållning i klimatfrågan. De unga bakom stämningarna menar att ett så passivt agerande som regeringen står för är en direkt kränkning av deras konstitutionella rättigheter.

"De ungas välgång är ett första offer för regeringens oförmåga att tackla antropogen (av människor orsakad) klimatförändring. Om inte kursändring sker omgående för att drastiskt minska koldioxidutsläppen så kommer de unga få leva med de irreparabla skadeverkningarna: kollapsen av många ekosystem och stora landområden som inte längre kan bebos” skriver man. "Resultat från forskningens framkant gör gällande att vårt lands oförmåga att agera ger oss en mycket begränsad tidsfrist... Varje försening kan komma att resultera irreversibla och oacceptabla följder för kommande generationer."

I åtalet står att läsa att om USA:s regering agerar nu så finns fortfarande möjlighet att hålla sig på rätt sida av den kritiska gränsen 350 ppm (parts per million koldioxid) och därmed begränsa temperaturhöjning till +1 grad Celsius jämfört med det för-industriella värdet. Detta skulle innebära att de värsta skadeverkningarna som följer i klimatförändringens spår skulle kunna undvikas.

Läs hela artiklen...

Månadens ecocide: Massdöd av bin i Slovenien

Slovenska bipoluationen är i stor fara mot bakgrund av den senaste tidens massdöd av bin. Bakgrunden till den omfattande bidöden tros vara användning av besprutningsmedel i jordbruket. Redan 2011 drabbades Slovenien av en omfattande bidöd som då orsakades av växtgiftet Clothianidin som innehåller nikotin. Bekämpningsmedel innehållande nikotin har används sedan slutet på 1700-talet och angriper insekters nervsystem.

Trots ett relativt jämt antal bikolonier har man nu sett att en tredjedel tycks dö vartannat år. I april i år, när bisäsongen fortfarande ligger i sin linda varnade biodlare för omfattande bidöd. Myndigheter är inkopplade och en brottsutredning har inletts eftersom att det finns misstanke om att slovenska odlare använder olagliga och farliga bekämpningsmedel som föranleder den omfattande bidöden.

Läs hela artikeln...

From Österrike with love

A BIIIIIIIIIG HELLO from the Austrian team. Starting with a series in the upcoming newsletters to present the people and national groups of End Ecocide, the Austrian team did some amazing flashmobs last year with up to 70 people, has run MANY info sessions in schools (informing more than 1.000 pupils) and is out for more in May and June this year!

The core team currently consists of:

  • Manuela, who is doing a marvellous job on contacting NGOs. Recently she got an offical GO from Naturefriends International, a NGO represented in 43 countries and consisting of more than 500.000 members!
  • Markus, who is our multimillion film maker and currently organizes a large action in May at the Andritz company in Weiz protesting against Belo Monte(mega dam in the Amazon)!
  • Johannes, Vienna based, who is running the German End Ecocide Facebook page furiously with the right mood on the positive side of life and plans to organize / enlarge the group in Vienna
  • Thomas, IT heart and soul of End Ecocide, who is organizing a big two days conference in October in Graz about TTIP, the Alternative Trade Mandate and of course how End Ecocide could help build a better world!
For June we are working on getting Chief Raoni to Austria, meeting maybe with someone from the executive board of the Andritz Company and running a press conference on the Belo Monte Crime against Nature and cultural Ecocide. But we also work on the streets collecting signatures at the local university on 21st of May, presenting our initiative at the Crossroads Docu Festival and running a poetry slam contribution to the Südwind Festival in Graz in June. Lots of action, lots of fun with people having their mind set and spending lots of energy to save our planet!

Vill du dra ditt strå till stacken? Hjälp oss att nå en miljon underskrifter. Prata om ecocide! Vid middagsbordet. På en bänk i solen med en kollega. Varsomhelst med vemsomhelst. Uppmana dem att skriva under här och nu: www.endecocide.org

Är det inte tillräckligt för dig? Bra! Då blir vi jätteglada ifall du hör av dig till Lucia, vår medlemskoordinator. Hon nås via lucia@endecocide.eu

Nu stoppar vi ecocide en gång för alla!! Du behövs.

Copyright © 2013, www.endecocide.org, All rights reserved.
Du mottar detta utskick då du anmält intresse på www.endecocide.org
 Vill du inte ha detta utskick? Klicka här för att avanmäla