A message from the European Citizen's Initiative to End Ecocide
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser.
End Ecocide in Europe

Europa będzie wybierać nowy parlament - Czy będzie on bardziej EKO

W przyszłym tygodniu, obywatele Unii Europejskiej będą wybierać nowy Parlament Europejski . Zapytaliśmy kandydatów z wielu krajów , czy popierają naszą inicjatywę . Do tej pory ponad 30 kandydatów wyraźnie wyraziło poparcie dla idei zakończenia ekobójstwa . Poczytaj i może wybierz jednego z nich ! Jeśli chcesz przeczytać to, co mieli do powiedzenia na temat naszej inicjatywy , odwiedź nasz blog z co tygodniowymi wiadomościami ;)

Młodzież pozywa Stany Zjednoczone

Młodzież w Stanach Zjednoczonych pozywa rząd federalny za masowe niszczenie ich przyszłości . Twierdząc ze federalni naruszają ich prawa konstytucyjne w kluczowej kwestii .

"Dobro młodzieży jest bezpośrednio dotknięte poprzez zaniechanie rządu przeciwdziałaniom na rzecz zmian klimatu spowodowanych przez człowieka , i jeśli rząd nie zadziała natychmiastowo aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla ... młodzież będzie musiała zmierzyć się z nieodwracalnymi szkodami: krach naturalnych systemów i zasobów co spowoduje że w dużej mierze kraj będzie nie do zamieszkania", powództwo wskazuje dalej . "Najlepsze " dziedziny naukowe mówią nam, że z powodu braku działania naszego narodu mamy bardzo mało czasu do działania ... Wszelkie dalsze opóźnienia powodują niedopuszczalne i nieodwracalne konsekwencje dla pozywających oraz przyszłych pokoleń . "

"Dalsze zwłoka w podjęciu działań, kontynuujący wzrost CO2 w atmosferze będzie prowadzić system klimatyczny Ziemi w kierunku przekroczenia punktu bez powrotu, z katastrofalnymi skutkami dla młodzieży i przyszłych pokoleń . "

Pozew mówi, że jeśli rząd federalny zacznie działać teraz aby ustalić plan redukcji dwutlenku węgla w atmosferze do poziomu poniżej 350 ppm , co ograniczyłoby ocieplenia powierzchni do 1 stopnia Celsjusza powyżej temperatury sprzed rewolucji przemysłowej, możliwe byłoby unikniecie najgorszego .

Read the full article...

Ekobójstwo miesiąca: Masowa śmierć pszczół w Słowenii

Słoweńskie kolonie pszczół są w wielkim niebezpieczeństwie, znowu giną w masowych ilościach ze względu na szerokie wykorzystanie fito farmaceutyków w rolnictwie. Ogromny upadek kolonii w Słowenii nastąpił już w 2011 roku na skutek środka owadobójczego o nazwie Klotianidyna, który należy do grupy neonikotynoidów . Neonikotynoidy są to insektycydy, które są chemicznie podobne do nikotyny i mogą być stosowane jako pestycyd od końca 1700, oddziałują one na centralny układ nerwowy owada, co powoduje ich śmierć.

Pomimo stosunkowo stabilnej liczby koloni pszczelich w Słowenii, utrata prawie jednej trzeciej wszystkich pszczół występuje raz na dwa lata . W kwietniu tego roku, kiedy sezon pszczeli nawet się jeszcze nie zaczął , pszczelarze ponownie musieli stanąć w obliczu ogromnych strat pszczelich koloni . Kontrola weterynaryjna aktywnie bada sytuację w ścisłej współpracy z policją, ponieważ istnieje duże podejrzenie, że rolnicy mogą używać nielegalnych, toksycznych pestycydów do spryskiwania upraw .

Read the full article...

Raport działania z Austrii

Serdeczne powitania od austriackiego zespołu . Zaczynając od serii nadchodzących biuletynów przedstawiających ludzi i grup narodowych Koniec Ekobójstwa, Austriacki zespól przeprowadził w zeszłym roku z pomocą 70 osób niesamowite działania flashmobs, przeprowadził wiele sesji informacyjnych w szkołach ( informujących ponad 1.000 uczniów ) i planuje więcej akcji w maju i czerwcu tego roku!

Trzon zespołu tworzą obecnie :

  • Manuela, robi wspaniałą prace będąc w kontakcie z organizacjami pozarządowymi . Ostatnio dostała oficjalne zielone światło od Naturefriends International, organizacji pozarządowej reprezentowanej w 43 krajach , a składającej się z więcej niż 500.000 członków !
  • Markus, nasz multimilionowy filmowiec, obecnie organizuje dużą akcję w firmie Andritz w Weiz, protest przeciwko Belo Monte ( mega tamy w Amazonii ) !
  • Johannes, zamieszkujący w Wiedniu, zaciekle oraz z pozytywnym nastawieniem na życie kieruje niemiecką stroną Koniec Ekobójstwa na Facebooku również planuje zorganizować / powiększyć grupę w Wiedniu.
  • Thomas, informatyk, serce i dusza Koniec Ekobójstwa, organizuje w październiku ogromną dwudniowa TTIP konferencje w Grazu, Akredytacja Alternatywnego Handlu i oczywiście jak Koniec Ekobójstwa może pomóc budować lepszy świat!
W czerwcu pracujemy nad przyjazdem Wodza Raoni do Austrii , spotkanie może z kimś z zarządu Spółki Andritz i przeprowadzenie konferencji prasowej na temat przestępczości przeciwko środowisku i kulturze w Belo Monte . Ale również pracujemy zbierając podpisy na ulicach, w miejscowym uniwersytecie w dniu 21 maja, zaprezentujemy naszą inicjatywę na Crossroads Docu Festiwal i poprowadzimy czytanie poezji na Festiwalu Südwind w Graz w czerwcu . Dużo akcji, dużo zabawy z ludźmi o podobny nastawieniu i wykorzystanie ogromnej energii w ratowanie naszej planety!

Chcesz również pomóc? Prosimy pomóż nam osiągnąć milion i przekaż dalej naszą petycję , zaproś przyjaciół i kolegów do podpisania i przekazania dalej, teraz jest właśnie ten czas! Zarejestruj się na www.endecocide.org

Jeżeli chcieliby Państwo aktywnie do nas dołączyć i pomóc w budowaniu lepszego świata - e-mail Lucia w lucia@endecocide.eu

Skończmy Ekobójstwo razem! Każda dłoń jest pomocna!

Copyright © 2013, www.endecocide.org, All rights reserved.
You have received this email after registering your interest
in supporting us at www.endecocide.org
 unsubscribe from this list