Een bericht van het Europese Burgerinitiatief om een einde te maken aan Ecocide
Is deze email niet leesbaar?
Bekijk hem in je browser.
End Ecocide in Europe

Europe verkiest een nieuw parlement – Zal het meer Eco zijn?

Binnen een week zullen de burgers van de Europese Unie een nieuw Europees Parlement verkiezen. We hebben kandidaten van verschillende landen gevraagd of zij ons initiatief steunen. Op dit moment hebben meer dan 30 kandidaten van vele landen expliciet hun steun betuigd voor het idee om ecocide te stoppen. Dus denk er eens over en stem misschien op één van hen! Als je wilt lezen wat zij te zeggen hadden over ons initiatief, bezoek dan in ieder geval onze blog met wekelijks nieuws ;-)

Jongeren dagen de Verenigde Staten voor de rechter

Jongeren van over heel de Verenigde Staten dagen massaal de federale regering voor de rechter voor het vernietigen van hun toekomst. Zij stellen dat het geknoei van de federalen over een cruciale zaak een schending is van hun grondwettelijke rechten.

"Het welzijn van de jeugd wordt direct aangetast door het falen van de regering om de door de mens veroorzaakte klimaatwijziging aan te pakken, en tenzij de regering onmiddellijk optreedt om de koolstofemissies snel te verminderen…zal de jeugd onherstelbare schade ondervinden: de instorting van de systemen van natuurlijke rijkdom en een grotendeels onbewoonbaar land.” zegt de klacht. "De ‘beste’ wetenschap vertelt ons dat we, omdat ons land geen actie onderneemt, nu een zeer klein tijdsvenster hebben om in actie te komen…Elk verder uitstel riskeert onherroepelijke en onaanvaardbare gevolgen te veroorzaken voor de aanklagers en voor de komende generaties."

"Tenzij zonder verder uitstel actie wordt genomen zal de verdergaande toename van atmosferisch CO2 het klimaatsysteem van de Aarde sturen naar en voorbij punten waar geen terugkeer meer mogelijk is, met rampzalige gevolgen voor jongeren en toekomstige generaties."

De klacht stelt dat het mogelijk zou zijn om de ergste impact te vermijden als de federale regering nu actie onderneemt om een plan vast te leggen dat de atmosferische CO2 vermindert tot onder 350 ppm, wat de opwarming zou beperken tot 1 graad Celsius boven het pre-industriële niveau.

Lees het volledige artikel...

Ecocide van de maand: massale sterfte van bijen in Slovenië

Sloveense bijenkolonies verkeren in groot gevaar, want ze worden weer massaal gedood als gevolg van het op grote schaal gebruiken van agro-chemicaliën in de landbouw. Er was al een grote sterfte van kolonies in 2011 als gevolg van het insecticide Clothianidin, dat tot de groep van de neonicotinoïdes behoort. Neonicotinoïdes zijn insecticides die chemisch verwant zijn met nicotine, dat als pesticide gebruikt werd sinds einde jaren 1700 en inwerkt op het centrale zenuwstelsel van een dier, met de dood als gevolg.

Ondanks een relatief stabiel aantal bijenkolonies in Slovenië doet zich elke twee jaar een verlies van bijna een derde van alle bijenkolonies voor. In april dit jaar, wanneer het bijenseizoen zelfs nog niet begonnen was, werden de bijenhouders al opnieuw geconfronteerd met grote verliezen van bijenkolonies. De veterinaire inspectie onderzoekt de situatie actief in nauwe samenwerking met de politie, aangezien er een sterk vermoeden is dat lokale landbouwers illegale pesticides gebruiken om hun oogsten te besproeien.

Lees het volledigel artikel...

Actieverslag uit Oostenrijk

Een hartelijke groet van het Oostenrijks team. Hiermee start een reeks, waarbij we in de volgende nieuwsbrieven de mensen en nationale groepen van End Ecocide voorstellen. Het Oostenrijks team voerde vorig jaar een aantal spectaculaire flashmobs uit, met tot 70 mensen, heeft VELE infosessies gedaan in scholen (met informatie voor meer dan 1.000 leerlingen) en staat klaar voor meer in mei en juni van dit jaar!

Het kernteam bestaat op dit moment uit:

  • Manuela, die prachtig werk verricht wat het contacteren van NGO’s betreft. Recent kreeg ze een officiële GO van Naturefriends International, een NGO die in 43 landen vertegenwoordigd is en meer dan 500.000 leden heeft!
  • Markus, onze onbetaalbare filmmaker, die momenteel een grote actie plant in mei bij het bedrijf Andritz in Weiz, om te protesteren tegen Belo Monte, de megadam in het Amazonegebied!
  • Johannes, die in Wenen woont en de Duitse End Ecocide Facebook pagina vurig beheert met de juiste insteek aan de positieve kant van het leven, en plant om de groep in Wenen op te zetten/te verruimen.
  • Thomas, IT hart en ziel van End Ecocide, die een grote tweedaagse conferentie organiseert in oktober in Graz organiseert over TIPP, het ‘Alternative Trade Mandate’ en natuurlijk hoe End Ecocide kan helpen om een betere wereld te scheppen!
Voor juni zijn we bezig om Chief Raoni naar Oostenrijk te halen, mogelijk om iemand van de Raad van Beheer van Andritz te ontmoeten en om een persconferentie te houden over de Belo Monte misdaad tegen de Natuur en culturele Ecocide. Maar we werken ook in de straten aan het verzamelen van handtekeningen, aan de plaatselijke universiteit op 21 mei, om ons initiatief voor te stellen op het Crossroads Docu Festival en op het Südwind Festival in Graz in juni met een poëziewedstrijd. Vele acties, veel plezier met mensen die gefocust zijn op en massa’s energie besteden aan het redden van onze planeet!

Wil je ons ook helpen? Help ons alsjeblief om het miljoen te bereiken en verspreid de boodschap, vraag je vrienden en collega’s om te tekenen en te delen. Nu is het Moment! Teken op www.endecocide.org

Als je actief zou willen meedoen en bijdragen om een betere wereld op te bouwen, stuur dan een mail naar Lucia: lucia@endecocide.eu

Laat ons samen een einde maken aan Ecocide! Alle hulp is welkom!

Copyright © 2013, www.endecocide.org, All rights reserved.
You have received this email after registering your interest
in supporting us at www.endecocide.org
 unsubscribe from this list