A message from the European Citizen's Initiative to End Ecocide
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser.
End Ecocide in Europe

Evropa volí nový parlament. Upřednostní ochranu životního prostředí?

Tento týden budou občané Evropské unie volit nový Evropský parlament. Ptali jsme se kandidátů z mnoha zemí, zda podporují naši iniciativu. Do této chvíle, více než 30 kandidátů vyjádřilo explicitně svou podporu myšlence skončit s ekocidou. Popřemýšlejte a možná zvolíte jednoho z nich! Pokud si chcete přečíst, co říkli o naší iniciativě, navštivte náš blog s týdenním zpravodajstvím ;)

Mladí lidé žalují Spojené státy

Ve Spojených státech mladí lidé žalují federální vládu za zničení jejich budoucnosti. Tvrdí, že neschopní federálové ignorují zásadní otázku řesení klimatických změn, čímž porušují ústavní práva.

Stížnost uvádí, že budoucnost mladých lidí je přímo ovlivněna neschopností vlády řešit klimatické změny způsobené lidskou činností, a pokud vláda ihned nepřistoupí k rychlému snížení emisí uhlíku, mládež bude čelit nenávratným škodám: kolapsu ekosystému a vyčerpání přírodních zdrojů a, do značné míry, životu v neobyvatelném státě. Vědecké poznatky nám říkájí, že v důsledku naší nečinnosti máme nyní jen velmi úzký časový prostor k jednání ... Jakékoli další zpoždění hrozí nevratnými a nepřijatelnými důsledky pro žalobce a budoucí generace.

Pokud nebudou urychleňe podniknuty nezbytné kroky, pokračující nárůst atmosférického CO2 povede klimatický systém Země směrem a následně za bod “nenávratnosti” s katastrofálními následky pro mladé lidi a budoucí generace.

Žaloba tvrdí, že pokud federální vláda nyní vytvoří akční plán na snížení atmosférického uhlíku pod 350 ppm, oteplování by se zvýšilo jen o 1 stupeň Celsia nad teplotu doby před-průmyslové, čímž by se zabránilo nejhoršímu.

Přečtěte si celý článek ...

Ekocida měsíce : Masivní hynutí včel na Slovinsku

Slovinská včelstva jsou ve velkém nebezpečí, jelikož jsou opět hubena ve velkém množství rozsáhlým používáním agro-chemických prostředků. Již v roce 2011 byly vyhubeny velké kolonie v důsledku používání insekticidů s názvem Klothianidin, který patří do skupiny neonicotinoidů. Neonicotinoidy jsou insekticidy chemicky podobné nikotinu, který byl použit jako pesticid od konce roku 1700, a který působí na centrální nervový systém hmyzu a má za následek jeho smrt.

Přes relativně stabilní počet včelstev na Slovinsku, ztrátu téměř jedné třetiny všech včel se opakuje každé dva roky. V dubnu tohoto roku, kdy včelí sezóna ještě ani nezačíná, čelili včelaři opět obrovské ztrátě včelstev. Veterinární inspekční služba aktivně zkoumá situaci v úzké spolupráci s policií, jelikož existuje podezření, že místní zemědělci používají nelegální pesticidy na své plodiny.

Přečtěte si celý článek ...

Reportáž aktivit rakouského týmu

Velký pozdrav od rakouského týmu. Počínaje sérií nadcházejících newsletrů bychom vás rádi seznámili s národnímy teamy, které stojí za kampaní Skončení s ekocidou. V loňském roce udělal rakouský tým spolu s 70-ti lidmi úžasný pokrok. Uskutečnil mnoho přednášek ve školách (s více než 1.000 posluchači) a pokračuje i v květnu a červnu tohoto roku.

Tým se v současné době skládá z těchto nadšenců:

  • Manuela, která dělá úžasnou práci při kontaktování nevládních organizací. Nedávno navázala spolupráci s Naturefriends International, nevládní organizací zastoupené v 43 zemích, která má více než 500.000 členů!
  • Markus, který je naším nenahraditelným filmařem, pořádá velkou květnovou akci ve společnosti Andritz v Weizu na protest proti Belo Monte, budování mega přehrady v Amazonii!
  • Johannes, který sídlí ve Vídni, se stará o německou Facebookovou stránku naší kampaně a usiluje o rozšíření skupiny ve Vídni.
  • Thomas, který se stará o IT celé kampaně, pořádá dvoudenní konferenci o TTIP v Grazu v říjnu, alternativni tržní podmínky (the Alternative Trade Mandate) a snaží se zjistit, jak by kampaň mohla pomoci vybudovat lepší svět!
V červnu se snažíme přivézt do Rakouska pana Chief Raoni, dále plánujeme setkání s některým představitelem výkonné rady společnosti Andritz a připravujeme tiskovou konferenci na téma Belo Monte - zločin proti přírodě a kulturní ekocida. Navíc sbíráme podpisy na místní univerzitě dne 21. 5., prezentujeme naši iniciativu na Crossroads Docu Festivalu a na červnovém festivalu Südwind v Grazu předneseme příspěvek. Spousta práce, ale i spousta zábavy s lidmi, s kteří se snaží a tráví mnoho energie na zachránu ekosystému!

CHCETE také pomoci? POMOZTE nám získat milión podpisů. Požádejte další, své přátele a kolegy, aby podepsali a sdíleli TEĎ JE ČAS! Přihlášte se na www.endecocide.org

Pokud byste se chtěli aktivně zapojit a pomáhat budovat lepší svět napište Lucii na lucia@endecocide.eu

Pojďme společně Skoncovat s ekocidou! Každá pomoc je dobrá!

Copyright © 2013, www.endecocide.org, All rights reserved.
You have received this email after registering your interest
in supporting us at www.endecocide.org
 unsubscribe from this list