Een bericht van het Europese Burgerinitiatief om een einde te maken aan Ecocide
Is deze email niet leesbaar?
Bekijk hem in je browser.
End Ecocide in Europe

Fukushima – Gevaar voor een wereldwijde ecocide

3 jaar na de ramp van Fukushima is besmet water een groot probleem, dat nog niet opgelost is. Sinds de meltdown in maart 2011 wordt hoogradioactief water opgeslagen in tanks, waarbij dagelijks ongeveer 400 kubieke meter weglekt in de Stille Oceaan. In augustus vorig jaar lekte 300 ton onbehandeld radioactief water in de Stille Oceaan. Om het probleem aan te pakken kwamen de Japanse autoriteiten met een radicale oplossing: het dumpen van besmet water in de oceaan met een “gecontroleerde lozing” … te beginnen vanaf mei 2014.

Wat wordt bedoeld met “gecontroleerde lozing”? Een filtratieproces zou de radioactieve elementen uit het water verwijderen. Maar er zijn heel wat twijfels over het filtratieproces. Wereldwijd is er nog geen proces gevonden om het zeer gevaarlijke strontium uit te filteren – dat bijgevolg in de oceaan zou weglekken.

Slecht management en een gebrek aan transparantie overheersen. Tepco heeft nu pas bevestigd wat het in september 2013 ontdekte: niveaus tot 5.000.000 Becquerel strontium per liter in metingen op slechts 25 meter van de oceaan. De wettelijke grens voor de lozing van strontium 90 in de oceaan is 30 Becquerel per liter. De gemeten waarde is dus meer dan 166.000 maal de wettelijke grenswaarde!

Shunichi Tanaka, voorzitter van de Nucleaire Controle Autoriteit van Japan stelt: “We moeten een keuze maken door alle betrokken risico’s te vergelijken.” Inderdaad, en deze keuze moet zijn om een einde te maken aan ecocide en niet om radioactief water te lozen in de oceaan. Teken op www.endecocide.org

18de Congres van de International Association of Democratic Lawyers

Onze helden op het vlak van wetgeving Prisca, Valerie en Emilie dienden een artikel in voor dit internationaal zeer bekende Congres. Daarin legden ze heel duidelijk uit waarom een internationale wet om ecocide te verbieden de volgende noodzakelijke stap is.

Hieronder krijg je een voorsmaakje van de samenvatting:
"Een gezonde omgeving is niet alleen essentieel voor het bereiken van mensenrechten zoals het meest fundamentele recht, het recht op leven, maar wordt ook in toenemende mate erkend als mensenrecht op zich. Deze gezonde omgeving, in feite het hele aardse ecosysteem, wordt bedreigd door de toenemende uitputting van grondstoffen, verlies van biodiversiteit en klimaatverandering. Gevaarlijke industriële activiteit is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel hiervan; maar de bedrijven en individuen die wijdverbreide schade en vernieling veroorzaken blijven dikwijls ongestraft. Meer dan 40 jaar is er gediscussieerd over verschillende formuleringen van een internationale milieumisdaad, ‘ecocide’ genoemd, om deze vernietiging te stoppen door strafrechtelijke aansprakelijkheid van beslissingnemers. Dit artikel licht de voorgestelde misdaad van ecocide toe, onderzoekt haar geschiedenis en verbindt haar met recente ontwikkeling in wetgeving, waarbij het mensenrecht op een gezonde omgeving erkend wordt, maar ook de rechten van de natuur, de toekomstige generaties en de inheemse volkeren. Het besluit dat de wet ter voorkoming van ecocide, evenals een supranationaal hof om dit af te dwingen, nodig zijn om deze rechten te garanderen."

Het volledige artikel kan je lezen op: http://www.endecocide.org/wp-content/uploads/04/14/iadlcongress.pdf en Prisca schreef ook een mooi blog artikel over de conferentie.

Congres over de Rechten van de Natuur in Parijs

We zijn uitgenodigd op een conferentie op 9 april in Parijs, om te debatteren over de Rechten van de Natuur, aangezien meer en meer regeringen, burgergroeperingen en NGO’s projecten ondersteunen die de Rechten van de Natuur of een wettelijke status voor de Natuur afkondigen.

Onze woordvoerster Valerie stelde ons bedoeling voor om volledige rechten te verlenen aan de Natuur! Rechten van de Natuur op welzijn, Rechten van de Natuur om gerespecteerd te worden en zelfs de veroordeling van misdaden tegen de Natuur. We hadden de gelegenheid om onze gezamenlijke visie te delen met Luis Espinosa Salas, eerste raadgever van de Permanente Vertegenwoordiging van Ecuador bij de Verenigde Naties in Geneve. Hij presenteerde de Rechten van de Natuur op welzijn in de grondwet van Ecuador als een praktijkvoorbeeld van wettelijke behandeling.

We hopen echt dat Ecuador het eerste land zal worden dat een amendement vraagt op het Statuut van Rome, om de misdaad van ecocide er in op te nemen. Dit zou de eerste stap zijn om de objectieven van het Charter van Brussel te realiseren, dat oproept voor de oprichting van een Internationaal Strafhof voor het Milieu en de Gezondheid.

Stop Ecocide zamelt handtekeningen in van over heel deze planeet!

In antwoord op een veel voorkomende feedback hebben we de groep mensen, die onze petitie kunnen ondertekenen, uitgebreid tot alle mensen die op deze planeet wonen. Of je nu in de Verenigd Staten woont of in Australië, China, Japan, Zuid-Afrika, Brazilië, Egypte… we vechten allemaal samen om ecocide te stoppen en jouw handtekening zal geteld worden, ZOWEL voor de petitie voor het Europees Parlement als voor het Charter van Brussel, dat aan Ban Ki-Moon overhandigd zal worden in september van dit jaar!

We zien al dat de handtekeningen uit de Verenigde Staten snel in aantal toenemen, maar om indruk te maken op de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties moeten we zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen.

HELP ONS DUS OM HET MILJOEN TE BEREIKEN EN VERSPREID DE BOODSCHAP, Vraag je vrienden en collega’s om te tekenen en te delen. NU IS HET MOMENT! Teken op www.endecocide.org

Als je actief zou willen meedoen en bijdragen om een betere wereld op te bouwen, stuur dan een mail naar Lucia: lucia@endecocide.eu

Laat ons samen een einde maken aan Ecocide! Alle hulp is welkom!

Copyright © 2013, www.endecocide.org, All rights reserved.
You have received this email after registering your interest
in supporting us at www.endecocide.org
 unsubscribe from this list