A message from the European Citizen's Initiative to End Ecocide
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser.
End Ecocide in Europe

Beste vrienden!

Onze campagne ‘Stop Ecocide’ gaat verder. We hebben onze website verbeterd zodat iedereen (en we bedoelen iedereen op deze planeet, niet alleen de burgers van de EU) de mogelijkheid heeft om BEIDE petities, waarvoor we momenteel ijveren, in één slag te tekenen:

  • Onze petitie waarin we vragen om Ecocide als misdaad te erkennen door middel van een Europese richtlijn.
  • De ‘Charter van Brussel’ petitie waarin de oprichting van een Europees en een Internationaal Strafhof voor Milieu en Gezondheid gevraagd wordt.

Hier is de link voor beide petities, om te delen met je vrienden: https://www.endecocide.org/votes/vote.php

Ecocides die NU plaatsvinden:

Verschillende ecocides vinden nu plaats. De ramp van Fukushima viert haar derde verjaardag. De situatie is ver van opgelost en verergert elke dag. Toch is nog niemand veroordeeld voor deze tragedie.

Uraniummijnprojecten zullen een impact hebben in het noorden van Canada en op het leven van de Inuit.

In Griekenland zijn goudmijnprojecten gepland in het noorden; zij dreigen de streek te vervuilen met schadelijke chemicaliën zoals lood, cadmium, arseen en kwik.

In Peru is recent de bouw van nieuwe mega dammen op verschillende meren aangekondigd. Een ervan wordt gepland op de Marañon, een zijrivier van de Amazone.

In Kameroen wordt de bevolking bedreigd door grote industriële palmolieplantages, door de constructie van grote dammen en door de vervuiling veroorzaakt door aluminiummijnen.

In Ethiopië verrijst de grootste dam van Afrika uit de grond: hij zal leiden tot de vermindering van de Nijlstroom en zo aanleiding geven tot sterke geopolitieke spanningen.

In Congo wordt nog een grote dam gebouwd.

Tenslotte staat Europa op het punt om de autorisatie voor de teelt van genetisch gemodificeerde maïs MON180 te vernieuwen.

Bezoek alsjeblieft onze website: https://www.endecocide.org/examples voor een overzicht van andere gevallen. Volg het nieuws op onze internationale Facebookpagina https://www.facebook.com/EndEcocideInEurope (We hebben ook Facebookpagina’s per land, die vandaaruit gelinkt zijn).

Er is een dringende nood om multinationale ondernemingen tot de orde te roepen, om de onbeperkte exploitatie van natuurlijke bronnen en de vernietiging van ecosystemen te stoppen, die gebeurt in naam van winst en materiële ontwikkeling.

Handelsverdragen

Wat men moet begrijpen is dat dezelfde multinationale ondernemingen, die onze ecosystemen vernietigen, nu trachten om alle wettelijke beperkingen op hun activiteiten op te heffen. De Europese Commissie en de Verenigde Staten werken momenteel aan een vrijhandelsverdrag, TAFTA/TTIP genoemd (Transatlantic Free Trade Agreement).

Dit project, onderhandeld met en voor multinationals, vormt een grote bedreiging voor onze sociale, ecologische en democratische rechten, omdat het grote private financiële groepen buitengewone rechten zou geven om mensen en natuur te exploiteren.

Een mechanisme dat ‘Investeerders/Staat’ wordt genoemd is in deze onderhandelingen opgenomen. Het zou transnationale ondernemingen toelaten om een staat of lokale overheid te vervolgen als die een wet of regelgeving zou aannemen, die hun zaken en investeringen hindert.

In Frankrijk hebben verschillende lokale besturen (Ile de France en de PACA-streek, de steden Besançon en Niort), die deze bedreiging begrepen, zichzelf ‘OUT TAFTA’ verklaard. En overal in Europa groeit de weerstand. Om meer te vernemen over dit onderwerp verwijzen we je naar http://www.citizen.org/tafta

Onze strategie

Tegenover deze gebeurtenissen moeten wij, burgers, een ambitieuze internationale hervorming van de wet voorstellen en vechten VOOR een wet tegen misdaden tegen de natuur, om te voorkomen dat dit soort verdragen realiteit wordt, nu en in de toekomst.

Er zijn al vorderingen gemaakt door leden van het Europees Parlement, die ons steunen, zoals Sandrine Bélier. Het Europese Parlement heeft definitief een regelgeving gevalideerd om het Nagoya protocol te ratificeren en te implementeren. Deze tekst heeft als doel een rechtvaardige verdeling van de voordelen uit het gebruik van genetisch materiaal te verzekeren. Het vormt het belangrijkste Europese middel om biopiraterij te bestrijden. Het zal de Europese Unie toelaten om betrokken te zijn in de volgende Conferentie van Partijen (MOP1) van de Conventie over Biologische Diversiteit in oktober 2014.

Om verder te gaan besloten we samen te werken met grote NGO’s op het vlak van milieu en mensenrechten, om aan de Verenigde Naties voor te stellen een Internationaal Strafhof voor Milieu en Gezondheid op te richten. Om hierin te slagen hebben we moed nodig en jouw steun!

Er is een Facebook event aangemaakt om de informatie over de oprichting van dit Internationaal Strafhof te verspreiden en zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen: https://www.facebook.com/events/242245075947084/

We kunnen dit! Jij hebt een vitale rol in dit proces! Deel onze beide petities, onze website en nodig iedereen die je kent uit om ons te vervoegen en zeg hen dit ook verder te verspreiden!

We hebben jouw hulp nodig! Sluit aan bij ons team van vrijwilligers! Email lucia@endecocide.eu

Laat ons samen een einde maken aan Ecocide! Alle hulp is welkom!

Copyright © 2013, www.endecocide.org, All rights reserved.
You have received this email after registering your interest
in supporting us at www.endecocide.org
 unsubscribe from this list