A message from the Citizen's Initiative to End Ecocide on Earth
Is deze email niet leesbaar?
Bekijk hem in je browser or choose a different language.

De wereld veranderen!

Europese parlementariërs over heel Europa steunen de End Ecocide petitie

26 februari 2015 was een belangrijke dag voor End Ecocide. In het Europees Parlement vond onze hoorzitting plaats om onze End Ecocide petitie te bespreken. We gaven meer dan 185.500 handtekeningen af die ons voorstel aan de Europese Unie steunen om een wet aan te nemen ter voorkoming van Ecocide; We waren het eerste niet-geslaagde EBI dat als petitie gehoord werd. De publieke vraag voor zo’n wet is dus groot en een aantal Europese parlementariërs spraken hun steun uit: Keith Taylor (Verenigd Koninkrijk), Andrea Vallina (Spanje), Anja Hazekamp (Nederland) en Eleonora Evi (Italië). We kregen lof van het Petitie Comité voor al de inspanningen die we gedaan hebben en omdat we de aandacht gevestigd hebben op de kwestie van milieumisdaden. De End Ecocide petitie zal verder besproken worden in de parlementaire commissies voor milieu, rechtspraak en landbouw en visserij. Het debat in de Europese instellingen gaat zo verder en wij kijken ernaar uit om met onze afgevaardigden in discussie te gaan. Lees meer in onze blog.

Oproep tot actie voor de klimaatconferentie in Parijs

We hebben bijna 100.000 ondertekenaars, een grote gemeenschap van mensen die geven om onze planeet en het welzijn van toekomstige generaties. De voorbije herfst gaven miljoenen mensen een duidelijk signaal op de grootste klimaatactie ooit in de menselijke geschiedenis.

In december dit jaar zullen we op de Klimaatconferentie COP21 in Parijs zijn. Op dit moment zijn we aan het werken aan een evenement dat de wereld zou kunnen veranderen door het invoeren van een nieuwe wet voor het Internationale Strafhof (International criminal court - ICC) in Den Haag.

We plannen om de langste persconferentie uit de menselijke geschiedenis te organiseren met deelname van een groep staatshoofden, die ons amendement voor het ICC zullen steunen en het verzoek voor het invoeren van een ecocidewet publiek zullen aankondigen tijdens deze persconferentie. Bijkomend zullen we 20 slechte en 20 goede ideeën voor de planeet tonen en we zouden activisten uit verschillende streken van de wereld willen uitnodigen om deel te nemen aan onze conferentie en verslag uit te brengen over ecocides die in hun land plaatsvinden, evenals ondernemers die rolmodellen en visionairen zijn voor een toekomst waar economie in evenwicht is met natuur.

Dit evenement geeft ons hoop.
Het motiveert ons om nog harder te werken om onze droom waar te maken:
Een einde maken aan Ecocide op Aarde!

Dit is het moment om ons te helpen. We kunnen veel doen met onze energie en motivatie, maar kunnen nog altijd geen geld maken uit niets. En we hebben geld nodig voor vliegtuigreizen, huur van lokalen, materialen, enzovoort. Help ons ALSJEBLIEF om deze conferentie te realiseren door ons NU te steunen met een kleine gift. Maak deel uit van een historisch moment!

JA ik schenk 5€

JA ik schenk 10€

JA ik schenk 20€

Wij geloven in de kracht van mensen van over heel de wereld om samen te werken voor een wereld waar er geen Ecocide meer bestaat. Help ons die droom waar te maken!

Wil je meer details weten over onze acties op COP21? Kijk op https://www.endecocide.org/sagessesolidarite


 
Laat ons samen een
einde maken aan Ecocide!
Alle hulp is welkom!

Copyright © 2015, www.endecocide.org, All rights reserved.
You have received this email after registering your interest
in supporting us at www.endecocide.eu
  unsubscribe from this list