A message from the European Citizen's Initiative to End Ecocide
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser.
End Ecocide in Europe

Kära End Ecociders!

Vi vill dela goda nyheter med er. Delad glädje är dubbel glädje!

Vår insamling av underskrifter för att få EU-parlamentet att sätta stopp för ecocide fortsätter som förut. Vi kommer att lämna in alla underskrifter som en enda stor petition till EU-parlamentet i september i år.

Det innebär att de som skriver på från och med nu endast kommer att behövea ange namn, email, nationell tillhörighet.

Kravet på personnummer alt. passnummer gäller inte längre eftersom vi inte jobbar som ett formellt medborgarinitiativ längre. Om du redan skrivit under behöver du INTE göra om det, din röst har sparats. Dela till dina vänner. Dina kontakter och vilja att sprida är det som ger oss styrka i Bryssel!!

Vi är en av de organisationer som står bakom Charter of Brussels (sv: Brysselstadgan),som publicerades den 30 januari i EU-parlamentet med det uttalade syftet att skapa en internationell domstol där åtal om allvarlig miljöförstörelse ska kunna väckas, där ecocide inbegrips.

Vi menar att detta är det naturliga steget att ta på vår resa mot en värd där ecocide är ett minne blott. Vad är grejen med Charter of Brussels? Låt oss berätta:

Charter of Brussels stödjer:

  • etablerandet av en Moral Criminal Court, en slags etisk nämnd, för moralisk skiljedom vid allvarliga miljöbrott
  • upprättandet av en europeisk brottmålsdomstol för brott som rör såväl livsmiljön (naturen) som människors hälsa
  • samt skapandet av en internationell motsvarighet

Vi har nått avsevärda framgångar. Återigen, det har vi gjort tack vare ert helhjärtade stöd till vårt medborgarinitiativ. Detta visar att man måste inte vara proffs för att skapa ett starkt rättsligt skydd för miljön. Angelägna och engagerade medborgare går precis lika bra. Gilla oss och dela oss! Du kan ge stöd till Charter of Brussels (som vår ordförande Prisca Merz undertecknar nedan)- skriv under du med och få reda på mer här! Bjud gärna in andra organisationer som kan tänkas vara intresserade och uppmuntra dem att kontakta prisca@endecocide.org.

Charter of Brussels kommer att överlämnas till FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon i september detta år.

Efter att tiden löpt ut för det europeiska medborgarinitiativet, träffades omkring 20 av våra mest aktiva volontärer i tyska Bad Breisig, en halvtimme söder om Bonn, för att diskutera End Ecocide:s framtida aktiviteter. Under fem intensiva dagar diskuterade vi vilka värden som ska prägla oss som organisation och vi enades också kring en vision om framtiden och hur vi ser på vår egen roll.

Mer konkret tog vi tillsammans fram en strategi för hur vi på bästa och mest effektiva sätt kan verka fram till dess att vi lämnar in namninsamlingen till Europa-parlamentet i september. Med detta vill vi visa på att det omfattande engagemang som EU-medborgare känner för ett starkt lagligt skydd för miljön inte känner några nationella gränser. Vid sidan av att mobilisera gränsrötter kommer vi, tillsammans med andra organisationer verka för upprättandet av en internationell miljöbrottsdomstol, vilket är det långsiktiga målet med Charter of Brussels.

Vår vision - "Ett välmående och hållbart samhälle, där människan lever i harmoni med djur och natur, såväl nu som i framtiden.
(Eng: A healthy and sustainable planet where we, future generations and all living beings, live in harmony in nature.) "

För så sent som för 25 år sedan var tanken på en Internationell Brottmålsdomstol en utopi men tack vare ett oförtröttligt arbete och påtryckningar från organisationer som slog vakt om mänskliga rättigheter blev det verklighet. I dag kan en internationell miljödomstol tyckas vara ett ouppnåeligt mål men om vi visar samma övertygelse som de som kommit före oss, kan drömmen bli till verklighet. Du är viktig. Det är dig vi vänder oss till.

Dela dessa två petitioner, den om End Ecocide (för en lag mot omfattande livsmiljöförstörelse) och Charter of Brussels (för etablerandet av en internationell miljödomstol). Vi behöver både en lagstiftning och en domstol där lagstiftningen kan tillämpas.

Vi behöver dig! Bli en av oss! Kontakta Lucia på lucia@endecocide.eu

Let’s End Ecocide together!! Every hand helps!

Copyright © 2013, www.endecocide.org, All rights reserved.
You have received this email after registering your interest
in supporting us at www.endecocide.org
 unsubscribe from this list