Un mensaje desde la Iniciativa Ciudadana
End Ecocide on Earth
Is deze email niet leesbaar?
Bekijk hem in je browser or choose a different language.

Het laatste nieuws van End Ecocide

End Ecocide on Earth wenst je een gelukkig Nieuwjaar

Beste medestanders, een gelukkig Nieuwjaar van het hele End Ecocide team! 2014 was een jaar waarin we onze beweging verder vorm gaven:

- we hebben onze beweging uitgebreid naar de hele wereld;
- we hebben verbinding gemaakt met heel wat andere initiatieven, organisaties en sleutelfiguren op het vlak van duurzame ontwikkeling en internationale wetgeving en politiek;
- onze petitie via het ECI-instrument (Europees BurgerInitiatief) bleef stemmen winnen en zal in februari aan de Commissie Verzoekschriften van de EU voorgesteld worden;
- we hielden een conferentie in Brussel om het concept van ecocide te bespreken en ook manieren om het op nationaal, Europees en internationaal vlak te implementeren;
- we lanceerden een boekje dat het concept en ons werk voorstelt
- we brachten vele experten samen die rond deze onderwerpen actief zijn en brachten hen in contact met het middenveld;
en veel, veel meer…

Als we naar de toekomst kijken zijn we vastbesloten om ons werk verder te zetten, uit te breiden, samen te werken en contact te maken met zoveel mogelijk leiders, organisaties en wereldburgers om de vereiste omstandigheden te scheppen voor de realisatie van de wet op Ecocide en de bescherming van ons Thuis. Al is het normaal om gelukkig Nieuwjaar enkel voor het komende jaar te wensen zouden wij een ander perspectief willen bieden, relevanter voor ons werk en onze doelstellingen, kijkend op lange termijn, dus: wij wensen ons allemaal een geweldig positief pad naar een duurzame samenleving en planeet. Gelukkige Nieuwjaren!

Hoorzitting over onze petitie in het Europees Parlement

Op 26 februari 2015 zal onze petitie voor het beëindigen van Ecocide in Europa besproken worden in het Europees Parlement. Op die manier zullen de handtekeningen van het Europees BurgerInitiatief (ECI) niet verloren gaan. Diezelfde dag zal het Europees Parlement discussiëren over de verbetering van het ECI, een goede gelegenheid voor ons om meer betrokkenheid van de burgers te eisen en onze politieke leiders te vertellen wat er gedaan moet worden. Meer dan 175.000 Europese burgers hebben de petitie al ondertekend. Help ons om 200.000 handtekeningen te halen door al je vrienden en familie uit te nodigen om hier te tekenen !

Ecocide besproken op het Europese Milieubureau

Op 1 december stelde Prisca, de initiatiefneemster van het Europees BurgerInitiatief, End Ecocide voor op de 40ste verjaardag van het Europese Milieubureau, een koepelorganisatie die milieugroeperingen van over heel Europa samenbrengt. Alle sprekers daar waren eensgezind in hun pleidooi voor de noodzakelijke verandering van het systeem. Desondanks ziet het ernaar uit dat de nieuwe Europese leiders een stap terugnemen in plaats van de grote sprong voorwaarts die we nodig hebben. Daarom is het des te belangrijker dat we onze overtuigingen tonen – bijvoorbeeld door de petitie om een einde te maken aan Ecocide. Lees het volledige artikel van Prisca hier

Laat ons het systeem veranderen in plaats van het klimaat!

Terwijl landen samenkwamen om te onderhandelen over klimaatactie op COP 20 in Lima, Peru – van 1 tot 11 december – kwamen duizenden klimaatactivisten op straat in Lima voor een “Mars ter Verdediging van Moeder Aarde”. De Mars was een onderdeel van de Top der Volkeren een grassroot alternatief voor de klimaattop van de VN die tegelijk plaatsvond in de hoofdstad van Peru. De deelnemers droegen spandoeken met “Hou de olie in de grond”, “Klimaatrechtvaardigheid nu” en “Laat Big Business de wereld niet regeren”.

End Ecocide on Earth organiseerde op 6 december een evenement in Parijs als steun voor de Top der Volkeren. We nodigden partner NGO’s (Amazon Watch, Planete Amazone, NatureRights, Envol Vert) uit om gevallen van ecocides en schendingen van de mensenrechten in het Amazonegebied voor te stellen, die veroorzaakt worden door industriële activiteiten zoals mijnbouw, mega-dammen, oliewinning en –vervuiling, intensieve landbouw, ontbossing, landroof… Elke organisatie gaf het publiek dan uitleg over hun campagnes en hun oplossingen. Het was een gelegenheid om te mobiliseren en onze wereldwijde oproep voor Internationale Rechtspraak voor de Aarde te promoten, en de gevallen onder de aandacht te brengen die op het tweede Internationale Tribunaal voor de Rechten van de Natuur op dezelfde dag in Lima gehouden, gepresenteerd werden.

Op 13 december, geconals steun voor de Top der Volkeren. We nodigden partner NGO’s (Amazon Watch, Planete Amazone, NatureRights, Envol Vert) uit om gevallen van ecocides en schendingen van de mensenrechten in het Amazonegebied voor te stellen, die veroorzaakt worden door industriële activiteiten zoals mijnbouw, mega-dammen, oliewinning en –vervuiling, intensieve landbouw, ontbossing, landroof… Elke organisatie gaf het publiek dan uitleg over hun campagnes en hun oplossingen. Het was een gelegenheid om te mobiliseren en onze wereldwijde oproep voor Internationale Rechtspraak voor de Aarde te promoten, en de gevallen onder de aandacht te brengen die op het tweedefronteerd met de rampzalige afloop van Lima voor de lokale gemeenschappen, hun leefomgeving en het klimaat, publiceerden veel van de groepen voor klimaatrechtvaardigheid die aan COP 20 deelnamen een gezamenlijke verklaring als antwoord op wat de landen overeengekomen waren en ook om onze eigen agenda vast te leggen. Lees verder in onze blog

End Ecocide op het OSI Forum in Genève

Het OSI (Objectif Sciences International) Forum op het hoofdkwartier van de VN in Genève was de locatie waar midden december Thomas, ons Oostenrijks teamlid, een toespraak hield. Hij sprak over het concept om een einde te maken aan ecocide voor een publiek van vele welbekende eco-activisten en VN-ambassadeurs van verschillende landen zoals Ecuador, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Afghanistan en vele andere. Samen met het team van het ECI "Rechten van de Natuur" schetsten we de noodzaak om de komende jaren een paradigmashift te maken op het vlak van economie en samenleving. Lees meer over de conferentie en bekijk de videos van alle toespraken hier.

Laat ons deze gelegenheid gebruiken om ons te herinneren dat ons werk volledig steunt op vrijwilligers. Al kan er veel bereikt worden zonder financiële middelen, toch zijn er zaken die we moeten aankopen, bijvoorbeeld voor de conferentie: materialen, reizen, verzekeringen, voedsel, kamerreservaties.. Als je meent dat je onze zaak ook financieel kunt steunen zouden we dat enorm waarderen!

Alle details voor giften vind je hier
Jouw bijdrage kan een groot verschil maken!

De reis van duizend kilometer begint met een enkele stap / Elena Nikolovska

“De reis van duizend kilometer begint met een enkele stap.” – Lao Zi

Ik weet dat dit citaat zo’n cliché is, maar het begon allemaal met precies dit citaat. En dit is precies hoe ik me nu voel, alsof ik duizend kilometer gelopen heb. Toen me gevraagd werd een artikel over mijn reis naar milieu-activisme te schrijven, was het eerste ding dat bij me opkwam toen ik alles begon te ontwarren: “Het is een lange, moeilijke weg geweest.” Maar als ik dan alleen maar denk aan alle zaken die ik onderweg geleerd heb, de fantastische mensen die ik ontmoet heb en mensen die ik misschien beïnvloed heb, dan lijkt het allemaal zo eenvoudig. En als ik het allemaal opnieuw moest doen zou ik dat zeker en vast doen.(Lees het volledige artikel van Elena hier)

Ecocide in Israël

Op 3 december 2014 lekte 5 miljoen liter ruwe olie in het zuidelijke deel van de Negev woestijn uit een oliepijpleiding, die olie transporteert van de Middellandse naar de Rode Zee. De olie vervuilde het nabijgelegen Evrona reservaat en veroorzaakte ernstige verontreiniging. Het Israëlische Ministerie voor Milieubescherming schatte de ramp in als één van de ergste die ooit in Israël gebeurde.

Dit is niet de eerste keer dat een lek zich voordoet bij het bedrijf EAPC, dat de pijplijn exploiteert. Volgens de “Israëlische Unie voor Milieudefensie” deden zich de voorbije 6 jaar minstens 6 andere lekken voor en er is niets veranderd. De olie lekte uit een nieuwe pijplijn, die gebouwd wordt als onderdeel van het nieuwe vliegveld van Israëls meest zuidelijke stad, Eilat. De geschatte omvang van het aangetaste gebied is ongeveer 1.000 hectare, waarvan 130 hectare bedekt is met olievlekken. Meerdere tientallen inwoners van Jordanië moesten naar het ziekenhuis gebracht worden wegens kortademigheid door de oliedampen. Herten en roofdieren uit het reservaat worden ook ernstig bedreigd. Daar komt bij dat, gezien de nabijheid van de Rode Zee, er nog een risico is dat de olie de zee zal bereiken als het in het gebied zou regenen. Ondertussen wordt de olie zoveel mogelijk weggepompt, al zal het herstelproces jaren zal duren. Een gerechtelijk onderzoek werd gestart door de "Groene politie” van Israël. Meer informatie vind je hier.


 
Laat ons samen een einde maken aan Ecocide!
Alle hulp is welkom!

Copyright © 2014, www.endecocide.org, All rights reserved.
You have received this email after registering your interest
in supporting us at www.endecocide.eu
 unsubscribe from this list